web analytics

دانستنی های جالب و خواندنی از مردم ژاپن

آیا می دانستید که در ژاپن نظافت عمومی حرف اول را می زند ؟ آیا می دانستید که در ژاپن هرچه از لوازم منزل که استفاده نشود را به زباله‌دانی…

ژاپنیها چقدر شبیه ایرانیان هستند!ا

ژاپن که بودم یه روز دوشنبه رفتم سر کار دیدم تو خیابون پر پلیس و شلوغه؛ وضع غیر عادی بود. یه کم پرس و جو کردم دیدیم یکی خودکشی کرده.…