web analytics

شمس و مولانا

می گویند:روزی مولانا ،شمس تبریزی را به خانه اش دعوت کرد. شمس به خانه ی جلال الدین رومی رفت و پس از این که وسائل پذیرایی میزبانش را مشاهده کرد…

شاهنامه فردوسی (کتاب کامل)ا

این هم کتاب کامل اشعار شاهنامه فردوسی افتخار ایرانیان. این نسخه الکترونیکی با زحمات بی دریغ گروهی داوطلب در جهت زنده نگاه داشتن زبان شیرین پارسی تهیه شده و در…

نبوغ ملک الشعراء بهار

الشعرایی داشته است. وقتی بهار جوان بعد از مرگ پدر مطرح شد و مدعی عنوان ملک الشعرایی، برخی در قوت طبع شعر او تردید کردند و او را به امتحانی…