web analytics

شاهنامه فردوسی (کتاب کامل)ا

این هم کتاب کامل اشعار شاهنامه فردوسی افتخار ایرانیان. این نسخه الکترونیکی با زحمات بی دریغ گروهی داوطلب در جهت زنده نگاه داشتن زبان شیرین پارسی تهیه شده و در…

تئوری صف

لطفا روی عکس زیر کلیک کنید و فقط نگاه کنید 🙂                   Like!2

تفاوت پسر و دختر

پسر در حال دویدن… زااااارت (صدای زمین خوردن) رفیق پسر: اوه اوه ؟؟؟؟؟؟؟؟چت شد؟ خاک بر سرت آبرومونو بردی ؟؟؟؟؟، پاشو ؟؟؟؟! (شپلخخخخخ “صدای پس گردنی”) یک رهگذر: چیزی مصرف…

خنده دار و قابل تامل

بعضی وقتا که میبینم هیچ غلطی نمیتونم بکنم ، یاد این میفتم که آمریکا هم از همین جا شروع کرد ، دلم یه کم آروم میشه….! آدمیزاد بی غذا ،…

عکسهایی برای ایجاد سرگیجه

اگر حوصله دارید و دلتان برای سرگیجه تنگ شده، کمی به عکسهای زیر خیره شوید. Like!2

؟چه وقت زنان خدا را شکر می کنند

چه وقت زنان خدا را شکر می کنند؟ زن رو به خدا کرد و گفت: چرا باید دیه ما نصف مردها باشد؟ خداوند مهربانانه فرمود: عزیز من ! اگر تو…