زمانی که ايرلند اعلام  استقلال از انگلستان کرد و در طی آن 9 جوان شورشی ايرلندي دستگير و محکوم به مرگ  شدند.
از آن جايي که حکم مجازات  آنان قبل از ملکه ويكتوريا صادر شده بود،او که
تحمل اعدام کردن آنان را  نداشت و به همين خاطر دستور داد تا آنان را به
زندانی در مستعمره  انگلستان يعني استراليا منتقل کنند. حدود 40 سال پس از
آن، ملکه ويكتورياا از  استراليا ديدن کرد و مورد استقبال نخست وزير آنجا
يعنی آقای چارلز  دافی( CharLs Gavan   Duffy ( قرار گرفت. وقتی آقای  چارلز
به اطلاع ملکه رساند که او  يكي از 9 نفر ايرلندي محکوم به مرگ بوده است ،
ملکه به راستی شوکه شد . ملکه از او پرسيد  که آيا از سرنوشت آن هشت
زندانی ديگر خبری دارد يا  نه ؟ او به آگاهی ملکه رساند که آنان همگی با
يكديگر در تماس هستند  ،
توماس فرانسیس(Tomas  Francis Meagher)به ايالات متحده مها جرت کرد و خيلی زود به مقام فرمانداری مونتانا  رسید.
ترنس مک مانس(Terrence Mcmanus)و پاتريک دونا او (Patrik Don Ahue ) هر دو ژنرال  ارتش ايالات متحده شدند و بسيار عالی خدمت کردند.
ريچارد  اوگورمان (Richard O Garman) به کانادا مهاجرت کرد و  فرماندار کل نيوفوندلند شد.
ماريس لين(morris Lyene)و مایکل  ایرلند ((MichaeL IreLand هر دو از اعضای هيئت دولت  استراليا شدند و جدا از هم به عنوان دادستان کل استراليا انجام وظيفه  کردند.
دارسی مگی(Darcy Mcgee) نخست وزير کانادا شد.
و در آخر جان  میچل (john Mitchell) نيز در مقام شهردار  نيويورک خدمت کرد .
همه ما نه تنها با سر  خوردگيها و نا کامی ها بلکه با موانع و سدهايی در جاده های مختلف موفقيت روبرو می  شوييم. اين داستان مصداق اين جمله است:
در معامله زندگی، گذشته  شما هرگز برابر با آينده تان نيست
Like!
5

Related posts:

Leave a Reply