web analytics

خیابان ولی عصر (پهلوی)ا

رضاشاه دستور داده بود درختهای باعمر بالای 10سال را بکارند تا درختها زودتر خودرا نشان بدهند به او گفته بودن قربان درخت با این سن اگر جابجا بشه نمیگیره گفته بود بگین رضاشاه گفته بگیر میگیره!! باورم نمی شد تا این عکس را دیدم وجالبه همه درختها به خاطر دقت عزیزانی که زحمت کشیدند گرفته روح تمامی آن زحمت کشان شاد
تصویری از تهران قدیم که نشان میدهد .عده ای در حال کاشت درختان چنار و ساخت خیابان پهلوي (ولی عصر) هستند. در دورنمای تصویر به جز هتل استقلال ، ساختمانی به چشم نمی خورد
Like!
2

Leave a Reply