web analytics

ویولن نواز دوره گرد

ساعت 8-9 شب بود که داشتم توی کوچه پیاده میرفتم . یهو یه صدای ویلونی به گوشم خورد که از طنین اکوش میشد فهمید که مال یه نوازنده دوره گرده . داشت توی گام اصفهان بازی بازی میکرد .

به نظرم بد نیومد ولی معمولا نوازنده های دوره گرد تا این حد رو بلدند . بعد شروع کرد به گرفتن آکورد های „مرا ببوس ” گل نراقی . و بعد شروع آهنگ با نت های سل سل سی ر . ولی عوض اینکه مطابق نوازنده های آماتور نت „ر” رو روی سیم آزاد سیم ر بزنه با یه گلیس نرم به پوزیسیون 3 رفت و برگشت! اینجا بود که یهوئی هوش از سر من رفت, که این پنجه مال کیه که اینقدر شبیه بدیعی ساز میزنه !

رفتم دنبال صدا تا ته یه کوچه بن بست پیداش کردم . یه بچه کم سن و سال بود که توی قطعاتی که برای من نواخت به مراتب بهتر از یاحقی ساز میزد و پنجه اش خیلی شبیه بود به استاد حبیب الله بدیعی . دوربینم رو آوردم و ازش خواستم سخت ترین قطعه ای رو که بلده بزنه برام و اون هم نامردی نکرد و رقص آتش بیژن مرتضوی رو با آون آرشه کشی های وحشتناکش برام زد . شاید الان که ببینید به نظرتون زیاد ژوست نباشه ولی فکر میکنم اگه بیژن هم همین الان این قطعه رو بزنه کمتر از این فالش نداشته باشه .

اینم قطعه رقص آتش در دستگاه چهارگاه

Like!
5

Leave a Reply