web analytics

ضیافت افلاطون

در مقدمه کتاب ضیافت افلاطون که در زمان رییس جمهوری خاتمی به چاپ رسیده بود متنی وجود داشت که در چاپ های بعدی از روی این کتاب حذف شد. پاراگرافی از این مقدمه را در اینجا قرار می دهم :

” در جوامع استبدادی همیشه زن و مرد از هم جدا می شوند تا مرد ها و زن ها چیزی که بینشان جریان داشته باشد، شهوت بیمار گونه ناشی از توهم  شناخت از هم باشد،  تا هیچ زنی و مردی زیبایی و زشتی واقعی را نتواند تشخیص بدهد و زن ها و مرد ها در انتخاب هم به اندازه شهوت برانگیز بودن توجه داشته باشند و بس ، نه چیز دیگری ..چرا؟؟

چون اگر در جامعه روابط زن و مرد آزاد باشد آن دیوار شهوت فرو می ریزد و زن ها و مرد ها زیبایی و زشتی واقعی را تشخیص می دهند و خانواده هایی که تشکیل می دهند بر دوست داشتن انسانی بنا می کنند و فرزندان سالم تربیت می کنند که تاب استبداد را ندارد و
به عبارتی استبداد با وجود آنها بیگانه است، چرا که آزاد پرورش می یابند “
تعجب می کنم از اینکه چطور تونسته این واقعیت تلخ رو به شیواترین شکل ممکن در چند خط انتقال بده… و همچنین عکسی که ضمیمه شده نمایش بی بدیلی از واقعیت عریان جامعه ماست.
(به بنای میدان آزادی در پس زمینه عکس و دیوارهای حائل از جنس کتاب که میتونه بیانگر ماهیت ایدئولوژیک این تفکیک باشه و… توجه کنید)
Like!
3

Leave a Reply