Archive for July, 2013

سخنان طلایی برای کار و موفقیت از بزرگان جهان

سخنان طلایی برای کار و موفقیت از بزرگان جهان
July 20, 2013
مطالب آموزشی

سخنان طلایی برای کار و موفقیت از بزرگان جهان کار خود را تا چه حد دوست دارید؟ برای ارزیابی این … ادامه متن

قدرتمنـدترین زنان دنیـا چه کسـانی هستنـد؟

قدرتمنـدترین زنان دنیـا چه کسـانی هستنـد؟
July 12, 2013
سرگرمی

شریه فوربز لیستی از زنانی تهیه کرده که شامل مدیران اجرایی و سران دولت ها ،کارآفرینان ،مدل های مشهور و … ادامه متن