Archive for January, 2012

بهشت می فروشم

بهشت می فروشم
January 24, 2012
داستان

 هر وقت دلش می گرفت به کنار رودخانه می آمد. در ساحل می نشست و به آب نگاه می کرد. پاکی … ادامه متن

جدائی نادر از سیمین

جدائی نادر از سیمین
January 21, 2012
داستان

مادر های نگران را در لیلا حاتمی میدیدم …  که میفهمیدند کوپن ها برای فرزندش آینده نمی آورند  …  پدرهای … ادامه متن

خاطرات مشترک

خاطرات مشترک
January 21, 2012
داستان

شما یادتون نمیاد، تو دبستان زنگ تفریح که تموم می شد مامورای آبخوری دیگه نمی ذاشتن… آب بخوریم شما یادتون نمیاد، شبا … ادامه متن

نبوغ ملک الشعراء بهار

نبوغ ملک الشعراء بهار
January 18, 2012
داستان

الشعرایی داشته است. وقتی بهار جوان بعد از مرگ پدر مطرح شد و مدعی عنوان ملک الشعرایی، برخی در قوت … ادامه متن

بخوانید اندر حکایات ائمه ادب معاصر

بخوانید اندر حکایات ائمه ادب معاصر
January 17, 2012
داستان

 لوطي گري نادر نادر پور در پاريس زندگي ميکرد . شبي در کافه اي مرد سياه پوستي از نادر پور … ادامه متن

خیابان ولی عصر (پهلوی)ا

خیابان ولی عصر (پهلوی)ا
January 15, 2012
مطالب جذاب

رضاشاه دستور داده بود درختهای باعمر بالای 10سال را بکارند تا درختها زودتر خودرا نشان بدهند به او گفته بودن … ادامه متن