شعر

سخت آشفته و غمگین بودم‎

سخت آشفته و غمگین بودم‎
September 10, 2013
داستان

نسخت آشفته و غمگین بودم… به خودم می گفتم: بچه ها تنبل و بد اخلاقند دست کم میگیرند درس ومشق … ادامه متن